Döküman No
TBMYO.TL.0036
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı Atölyesi Sorumlu : Öğr. Gör. Salih LAKA                          

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

 Klima cihazının açıp kapatılması,

2

Soğutma yapabilme kontrolü,

3

 Isıtma yapabilme kontrolü,

4

 Nem alma işlem kontrolü,

5

 Otomatik konum kontrolü.

6

 

7

 

8

 

9