Doküman No
TBMYO.TL.0036
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Gör. Salih LAKA sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Klima cihazının açıp kapatılması,
  2. Soğutma yapabilme kontrolü,
  3. Isıtma yapabilme kontrolü,
  4. Nem alma işlem kontrolü,
  5. Otomatik konum kontrolü.