Doküman No
TBMYO.TL.0112
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Gör. Zeynep LEVENT sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. 
  2. On/off düğmesine basarak cihazı açınız.
  3. Pencereler açılarak, Tartım kabı tartım bölmesi ortalanarak konur. Pencereler kapatılır.
  4. “→0/T←” tuşuna basılarak darası alınır, tartılacak malzeme tartım kabına eklenir.
  5. Tartımı gerçekleştirdikten sonra tartım kabını dışarı alınız.
  6. Kullandığınız spatülü, cihazı ve etrafını temizleyiniz.
  7. Cihazı kapatınız ve cihazın içerisine nemden korumak için silika jel paketini yerleştiriniz.
  8. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. 
  9. On/off düğmesine basarak cihazı kapatınız.