Döküman No
TBMYO.TL.0112
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Kimya Teknolojisi Laboratuvarı                                              Sorumlu : Öğr.Gör. Zeynep LEVENT                           

 

 

 

 

 

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. 

2

On/off düğmesine basarak cihazı açınız.

3

Pencereler açılarak, Tartım kabı tartım bölmesi ortalanarak konur. Pencereler kapatılır.

4

“→0/T←” tuşuna basılarak darası alınır, tartılacak malzeme tartım kabına eklenir.

5

 Tartımı gerçekleştirdikten sonra tartım kabını dışarı alınız.

6

Kullandığınız spatülü, cihazı ve etrafını temizleyiniz.

7

Cihazı kapatınız ve cihazın içerisine nemden korumak için silika jel paketini yerleştiriniz.

8

Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. 

9

On/off düğmesine basarak cihazı kapatınız.