Döküman No
TBMYO.TL.0067
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür
 1. KULLANMA TALİMATI

 

    • ÇELİK METRENİN KULLANIMI ESNASINDA BÜKÜLMEMESİ VE KIRILMAMASI İÇİN AZAMİ ÖZENİ GÖSTERİNİZ.

 

    • ÇELİK METREYİ DENEY İŞLEMLERİNDEN BAŞKA İŞLERDE KULLANMAYINIZ.

2.    CİHAZIN PERİYODİK BAKIMI

 

    • ZAMAN ZAMAN ÇELİK METREYİ KURU BİR BEZLE SİLMEK SURETİYLE TEMİZLİĞİNİ YAPINIZ.

 

    • ÇELİK METREYİ İŞİNİZ BİTİNCE TAKIM PANOSUNDAKİ YERİNE ASINIZ.

 

    • KALİBRASYON TARİHİNİ TAKİP EDİNİZ VE KALİBRASYON YAPILMASI GEREKEN TARİHTEN ÖNCE KALİBRASYON İŞLEMLERİ İÇİN GEREKENİ YAPINIZ.

 

    • KULLANIM İÇİN LABORATUVAR DIŞINA GÖTÜRÜLMESİ GEREKTİĞİ DURUMLARDA ÇELİK METREYİ ÜZERİNE YÜK GELMEYECEK ŞEKİLDE YATAY KONUMDA SABİT BİR YERE KOYARAK TAŞIYINIZ. TAŞIMA ESNASINDA EĞİLMEMESİNE DİKKAT EDİNİZ.