Doküman No
TBMYO.TL.0067
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

 

2.1.Kullanma Talimatı

  1. Çelik metrenin kullanımı esnasında bükülmemesi ve kırılmaması için azami özeni gösteriniz.
  2. Çelik metreyi deney işlemlerinden başka işlerde kullanmayınız.

 

2.2.Cihazın Periyodik Bakımı

  1. Zaman zaman çelik metreyi kuru bir bezle silmek suretiyle temizliğini yapınız.
  2. Çelik metreyi işiniz bitince takım panosundaki yerine asınız.
  3. Kalibrasyon tarihini takip ediniz ve kalibrasyon yapılması gereken tarihten önce kalibrasyon işlemleri için gerekeni yapınız.
  4. Kullanım için laboratuvar dışına götürülmesi gerektiği durumlarda çelik metreyi üzerine yük gelmeyecek şekilde yatay konumda sabit bir yere koyarak taşıyınız. Taşıma esnasında eğilmemesine dikkat ediniz.