Doküman No
TBMYO.TL.0023
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Hasan Oğuz İMAMOĞLU sorumludur.

 

2. Uygulama

 1. İdeal olarak, rotorlar cihazın kullanımına bağlı olarak en az haftada bir, birkaç damla alkalin olmayan deterjan (bulaşık deterjanı) içeren ılık suda yıkanmalı ve durulanmalıdır. Yıkama işlemi aksesuarlara herhangi bir kimyasalın sıçraması durumunda mutlaka yapılmalıdır.
 2. Rotorun, motor miline geçen bölgesini yıkamayı unutmayınız. Rotorun her yuvası küçük bir naylon fırça ile yıkanmalıdır. Metal telli fırça kullanmayınız.
 3. Rotoru kuru, emici, yün olmayan, yumuşak bir bezle veya kağıtla kurulayın. Kurutma işlemi sıcak hava ile (örneğin saç kurutma makinası) bitirilebilir. 
 4. Tüp yuvalarının iyi kuruduğundan emin olun.
 5. Açılır rotorun gode sepetlerinin asıldığı askılar sık sık gres yağı ile yağlanmalıdır. Askılar yağlanırken eski yağ kalıntılarını kuru bir bezle temizleyin. Askıların yağsız kalması dengesizlik oluşmasının en önemli sebebidir.
 6. Kullanmadığınız rotoru asla metal bir yüzeye, özellikle paslanmaz çelik üzerine koymayınız.
 7. Rotorların ve sepetlerin sterilizasyonu için bakteri ve virüslere karşı 10 dakika boyunca alkol (%70 etanol veya izopropanol) uygulanmalıdır.
 8. Mikro organizmalara karşı rotorlar ve sepetler 215 kPa mutlak basınçta 20 dakika boyunca 121 ºC de otoklavlanabilir. Rotorlar otoklavlanırken kapak ve contaları çıkartılmalıdır.
 9. Sterilizasyon işlemi için formaldehit (zehirlidir) kullanmayınız. Fenol, korozif bir maddedir ve asla kullanılmamalıdır.Gluteraldehit toksit bir maddedir ve vücuttaki yağ asidi oranını arttırır.
 10. Kullanılmayan rotorların metalik olmayan ızgaralar üzerine ters koyularak saklanması şiddetle tavsiye edilir.
 11. Eğer rotorlar uzun süre kullanılmayacaksa, iyice kurulanmalı ve silikon gres ile yağlanmalıdır.
 12. Soğuk oda veya buzdolabında saklanacak rotorlar, havası alınmış plastik torbalar içine konmalıdır.
 13. Temizlik yaparken cihazınızın elektrikle olan bağlantısını kesiniz.
 14. Kazara tüp kırılması veya hazneye herhangi bir maddenin dökülmesi dışında, günlük temizlik gerekmez.
 15. Santrifüj haznesi ve aksesuarlarını %70 alkol batırılmış pamuklu bir bez ile haftada bir kez temizleyiniz.
 16. Metal aksesuarların ömrünü uzatmak için, üzerlerine silikon veya lakolin bazlı gres yağı sürülmelidir.