Doküman No
TBMYO.TL.0088
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Her bir kullanımdan sonra cihaz mutlaka temizlenir.
  2. Cihaz ayrıca aylık olarak düzenli temizlenmelidir.
  3. Cihaz içinin oksidasyona uğramaması için temizleme işlemi alkol ile yapılmalıdır.
  4. Temizleme işleminden sonra cihaz bir süre kullanılmamalıdır.
  5. Kalibrasyon sonucunda uygun sonuç vermeyen cihazlar onarımları yapılmak üzere ilgili teknik servise gönderilir.