Döküman No
TBMYO.TL.0088
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı: Kimya Teknolojisi Laboratuvarı Sorumlu :Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ                     

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Her bir kullanımdan sonra cihaz mutlaka temizlenir.

2

Cihaz ayrıca aylık olarak düzenli temizlenmelidir.

3

Cihaz içinin oksidasyona uğramaması için temizleme işlemi alkol ile yapılmalıdır.

4

 Temizleme işleminden sonra cihaz bir süre kullanılmamalıdır.

5

 Kalibrasyon sonucunda uygun sonuç vermeyen cihazlar onarımları yapılmak üzere ilgili teknik servise gönderilir.

6

 

7

 

8

 

9

 

10