Döküman No
TBMYO.TL.0090
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı: Kimya Teknolojisi Laboratuvarı Sorumlu :Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ                     

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

2

Cihazın ısıtıcı kısmına alüminyum folyo ile sarılır. Düzgün bir zeminde ısıtma sağlanır.

3

Cihaz kullanıldıktan sonra prizden çıkarılmalı, üzerindeki alüminyum folyo sık sık değiştirilmeli. Prizin alete yakın konulmamasına dikkat edilmelidir.

4

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

5

 

6

 

7

 

8