Doküman No
TBMYO.TL.0090
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.
  2. Cihazın ısıtıcı kısmına alüminyum folyo ile sarılır. Düzgün bir zeminde ısıtma sağlanır.
  3. Cihaz kullanıldıktan sonra prizden çıkarılmalı, üzerindeki alüminyum folyo sık sık değiştirilmeli. Prizin alete yakın konulmamasına dikkat edilmelidir.
  4. Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.