Döküman No
TBMYO.TL.0007
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı :  SU ÜRÜNLERİ  Bölümü Atölyesi/Laboratuvarı/Dersliği Sorumlu : Hasan O. İMAMOĞLU        

                    .                           

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Kolay temizlenebilir.Cihazın kullanım sıklığına bağlı olarak temizliği yumuşak sabun solüsyonu ya da %60’lık izopropanol kullanılarak yapılır. Ayrıca pipetin alt kısmı çıkarılarak 121°C sıcaklık ve 1 bar basınçta 20 dakika süreyle otoklavlanarak sterilize edilebilmektedir. Otoklavlanan kısımlar oda sıcaklığında tamamen kurutulduktan sonra pipet eski haline getirilir.

2

Pipet aseton ya da aşındırıcı kimyasallarla temizlenmemelidir.

3

Basma düğmesinin ani olarak bırakılması ve pipetin içine solüsyon kaçması durumunda, pipetin alt kısmını sökünüz. Pistonu temiz bir bezle siliniz.

4

Pipet ile birlikte verilen silikon yağı ile pistonu yağlayınız.

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12