Döküman No
TBMYO.TL.0045
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Mekatronik Laboratuvarı  II                                         Sorumlu : Öğr. Gör. Ramazan ÖTÜ

1. Kesici matkap ucu, delinecek parçanın cinsine ve kalınlığına göre seçilmelidir.

2. Küçük parçaların delinmesinde matkaplarda mengene kullanılmalı, kullanılamıyorsa, özel sabitleştirme aparatları yapılmalıdır. Delinecek parça sabit hale getirilmelidir.

3. Parça bağlama aparatı ve mengenenin matkap tezgahının pleytine sabit bağlandığı kontrol edilmelidir.

4. Matkapta çalışırken parçanın delinmesi sırasında çapak sıçrayacağını dikkate alarak koruyucu gözlük ve yüz siperi kullanılmalıdır.

5. Dönme hareketi yapan makinelerde, eldiven, kolye, bilezik, yüzük, künye kullanılması yasaktır.

6. İş elbiselerinin kolları ve ceket uçları lastikli olmalı matkap ile çalışan personel sarkık iş elbiseleri giymemelidir.

7. Dönen matkabı malzemeye basan elin ve destek sağlayan diğer elin sağlam ve stabil durumda olmasına dikkat edilmelidir.

8. Matkap tezgahlarında çalışırken parça düşmelerine karşı burnu çelik maskaratlı ayakkabılar giyilmelidir.

9. Delme sırasında aşırı ısı meydana geliyorsa soğutucu sıvı veya yağ kullanılmalıdır.

10. Makina topraklamalarının yapılması gerekmektedir.