Doküman No
TBMYO.TL.0071
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

2.Uygulama

2.1.Kullanma Talimatı

  1. Kalibre edilmiş veya doğrulama işlemi yapılmış termometreyi havuzun suyunun ısısını belirlemek için kullanınız.
  2. Kür havuzu suyu üzerinde yüzer durumda bulunan sıvılı cam termometre üzerindeki değeri termometrenin civa haznesini su içerisinden çıkarmadan okuyunuz.
  3. Kür havuzuna numune koyarken ve numune alırken termometrenin zarar görmemesine özen gösteriniz.
  4. Zaman zaman termometrenin cam yüzeyini kuru bezle silmek suretiyle temizliğini yapınız.
  5. Kalibrasyon tarihini takip ediniz ve kalibrasyonun yapılması için gereken tarihten önce kalibrasyon işlemleri için gerekeni yapınız.
  6. Termometrenin kalibrasyon veya başka bir sebeple taşınması gerektiğinde özel kutusu içerisine koyunuz.

 

2.2.Cihazın Periyodik Bakımı

Taşıma sırasında fazla sarsılmamasına ve darbelere karşı dikkat ediniz.