Döküman No
TBMYO.TL.0108
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Kimya Teknolojisi Laboratuvarı                                              Sorumlu : Öğr.Gör. Zeynep LEVENT                           

 

 

 

 

 

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Cihazın kapağı açılarak kurutulmak istenilen numuneler (petri kabı vb. cam numune kapları veya çelik tepsi içinde) cihazın içine yerleştirilir.

2

Cihaz elektrik prizine takılır.

3

On/Off düğmesi On konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.

4

Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.

5

Numunenin su içeriğini belirlemek için sıcaklık 105ºC’ye, zamanlayıcı 24 saate ayarlanır.

6

Start tuşuna basılarak cihazın ısınması başlatılır.

7

Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.

8

Cihazın kapağı açılarak kurutulmak istenilen numuneler (petri kabı vb. cam numune kapları veya çelik tepsi içinde) cihazın içine yerleştirilir.

9

Cihaz elektrik prizine takılır.

10

On/Off düğmesi On konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.

11

Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.

12

Numunenin su içeriğini belirlemek için sıcaklık 105ºC’ye, zamanlayıcı 24 saate ayarlanır.

13

Start tuşuna basılarak cihazın ısınması başlatılır.

14

Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.

15

Cihazın kapağı açılarak kurutulmak istenilen numuneler (petri kabı vb. cam numune kapları veya çelik tepsi içinde) cihazın içine yerleştirilir.

16

Cihaz elektrik prizine takılır.

17

On/Off düğmesi On konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.

18

Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.