Doküman No
TBMYO.TL.0108
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Gör. Zeynep LEVENT sorumludur.

 

2.Uygulama

 1. Cihazın kapağı açılarak kurutulmak istenilen numuneler (petri kabı vb. cam numune kapları veya çelik tepsi içinde) cihazın içine yerleştirilir.
 2. Cihaz elektrik prizine takılır.
 3. On/Off düğmesi On konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.
 4. Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.
 5. Numunenin su içeriğini belirlemek için sıcaklık 105ºC’ye, zamanlayıcı 24 saate ayarlanır.
 6. Start tuşuna basılarak cihazın ısınması başlatılır.
 7. Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.
 8. Cihazın kapağı açılarak kurutulmak istenilen numuneler (petri kabı vb. cam numune kapları veya çelik tepsi içinde) cihazın içine yerleştirilir.
 9. Cihaz elektrik prizine takılır.
 10. On/Off düğmesi On konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.
 11. Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.
 12. Numunenin su içeriğini belirlemek için sıcaklık 105ºC’ye, zamanlayıcı 24 saate ayarlanır.
 13. Start tuşuna basılarak cihazın ısınması başlatılır.
 14. Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.
 15. Cihazın kapağı açılarak kurutulmak istenilen numuneler (petri kabı vb. cam numune kapları veya çelik tepsi içinde) cihazın içine yerleştirilir.
 16. Cihaz elektrik prizine takılır.
 17. On/Off düğmesi On konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.
 18. Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.