Doküman No
TBMYO.TL.0033
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Gör. Salih LAKA sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Devre bağlantılarının kontrolü,
  2. Cihazda enerji kaçağı olup olmadığının kontrolü,
  3. Devre elemanlarının çalışıp çalışmadığının kontrolü.