Döküman No
TBMYO.TL.0033
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı Atölyesi Sorumlu : Öğr. Gör. Salih LAKA                          

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Devre bağlantılarının kontrolü,

2

Cihazda enerji kaçağı olup olmadığının kontrolü,

3

Devre elemanlarının çalışıp çalışmadığının kontrolü.

4

 

5

 

6

 

7

 

8