Doküman No
TBMYO.TL.0014
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasındanHasan Oğuz İMAMOĞLU sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.
  2. Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın tamamiyle yüzeye temas ettiği kontrol edilmelidir.
  3. Cihazın kullanımı sırasında test tüplerinin dikkatlice tutularak cihazın lastik platformuna yaslanması gerekmektedir. Bu lastik kısmın dönmesi ile titreşim tüpün içeriğindeki materyale iletilir.
  4. Karıştırma kabının kafasını değiştirmek için yukarı ve aşağı doğru çekip çıkarabilirsiniz.  Diğer itmeli-uyumlu aksesuarları sonra da takabilirsiniz
  5. Cihazın temizliğinden önce fişin prizden çekilmesi gereklidir. Cihaz periyodik olarak, Nemli bir bezle, yanıcı olmayan, sert olmayan bir deterjan kullanılarak cihaz temizlenebilir.