Doküman No
TBMYO.TL.0118
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

  1.  İki ayda bir bakım planına göre kaynak makinaları bakıma alınır.
  2.  Bakımı yapılacak kaynak makinasının elektrik bağlantısı kesinlikle kesilmelidir.
  3.  Bakımı yapılacak makine uygun ortama taşınır, yan kapakları sökülür. 
  4.  Hava tutularak fan ve soğutucunun pislik ve tozdan arınması sağlanır.
  5.  Kaynak makinasının suyuna bakılır. Eksikse tamamlanır.
  6.  Kaynak makinasının her yerine dikkatlice bakılarak su kaçağı olup olmadığı tespit edilir.
  7.  Temizliği ve bakımı yapılmış kaynak makinasının yan kapakları kapatılarak  kullanmaya hazır hale getirilir.