Doküman No
TBMYO.TL.0102
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Dr.Öğr. Üyesi Kaan KARAOĞLU sorumludur.

 

2.Uygulama

 1. Cihazın numune kapağı açılarak kurutma tüpleri çıkartılır.
 2. Cihaz fişe takılarak cihazın anahtarı “1” konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.
 3. Cihaz üzerindeki dahili ekran ile kullanılacaksa ekran açıldıktan 30 saniye sonra bir tuşa basılır. Aksi takdirde döteryum lamba çalışmaz.
 4. Cihaz bilgisayar bağlantısı ile kullanılacaksa cihaz ekranı açıldıktan 30 saniye sonra sağ alt köşedeki “Connection” düğmesine basılır ve ardından ekrana gelen uyarı panelinde “OK” seçeneği seçilir. Bağlantı hatası olması durumda program kapatılır, cihaz yeniden başlatılır ve D2 lamba yandıktan sonra yazılım tekrar çalıştırılır.
 5. Ekranda beliren “Initializing… please wait” uyarısı geçene kadar cihaza bir müdahalede bulunulmaz.
 6. Ekranda başlatma sürecinin başarı ile sonuçlandığı “Initialization success!” ibaresi görüldükten sonra cihazın lambalarının ısınması için 15 dakika beklenir.
 7. Ana çalışma ekranında belirli dalga boyu aralığında tarama yapmak için “Spectrum”, tek dalga boyunda tarama yapmak için “Photometric”, tepkime kinetiği çalışmaları için “Kinetics” ve kantitatif analiz yapmak için “Quantitative” ve DNA/Protein analizleri için “DNA/Protein” seçeneği seçilir. 
 8. Seçilen çalışma ekranında analiz parametrelerini ayarlamak için “Param” düğmesine basılır ve gerekli parametreler ekrana girilir. Her analiz numunesi için kör alınması durumunda “Reference Test” açılır kutucuğundan “Repeat” tekrarlı kör alma durumu olmadığı hallerde “Once” seçeneği seçilir. Çalışılacak dalga boyu “Wavelength Range (nm)” bölümünden seçilir ve “OK” tuşuna basılır.
 9. Cihazın analiz bölmesi kapağı açılır
 10. Cihazda 8 numune gözü bulunmaktadır ve bunlardan yanında “Ref” yazan göze kör numune ve “1••7” numaralı aralıklara analiz numuneleri koyulur.
 11. “Start” düğmesine basılarak analiz başlatılır.
 12. Analiz işlemi bittikten sonra “Data” açılır menüsü ile “Data Export” seçeneği ile analiz sonucu bilgisayara kaydedilir.
 13. Analiz numuneleri gözlerden çıkarılır.
 14. Program menüsünden “Disconnet” tuşuna basılır.
 15. Kurutucu tüpler analiz bölmesine yerleştirilerek kapak kapatılır.
 16. Cihazın anahtarı “0”konumuna getirilerek cihaz kapatılır.