Doküman No
TBMYO.TL.0093
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular 

 Bu talimatın uygulanmasından Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ sorumludur.

 

2.Uygulama

 1. Magmatherm, 1100 °C ( MT1100 serisi ) ve  1200 °C  (MT1200 serisi)  sıcaklığa çıkma kapasitesine sahiptir. Bu nedenle, 1100 °C ve 1200 °C sıcaklığı aşmayacak şekilde ısınmasına izin verilen  malzemelerin fırın içinde ısıtılması mümkündür. Çalıştırma sırasında dikkat edilmesi gereken ya da fırının çalıştırılmaması gereken koşullar aşağıda belirtilmiştir.
 2. Fırın içinde herhangi bir canlı varken fırın çalıştırılmaz.
 3. Fırın içinde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, ısındığı taktirde zararlı olabilecek malzemeler bulundurulmamalı ( Benzin, LPG, Asetilen vb ), çalışır durumdayken veya sıcakken fırına bu tur malzemelerle yaklaşılmamalıdır, fırına dokunulmamalıdır
 4. Fırın dış yüzeyinde sıcak bölümler olabilir. Bu durum, fırının çalışması sırasında dikkate alınmalıdır. Özellikle 1000°C ve üzeri sıcaklıklarda 30 dakikayı geçen çalıştırma sürelerinde, fırın yüzeyine temas etmekten kaçınılmalı, eldiven kullanımına özen gösterilmelidir.
 5. Kapak açıldığında anlık ısı çıkışına dikkat edilmelidir.
 6. Fırın elektrik sistemi, manyetik alan oluşumuna sebep verebilir. Bu nedenle fırın yakınında çalışan elektrikli, elektronik ürünler zarar gelebilir. Özellikle kalp pili taşıyan kişilerin fırına yaklaşmaması tavsiye edilir.
 7. Fırın dolap vb. kapalı alan içinde çalıştırılmamalıdır.
 8. Fırın çoklu prizle çalıştırılmamalı, elektrik fişi duvar prizine takılmalıdır.
 9. Isıtılan ya da yakılan malzemenin cinsine bağlı olarak fırının bacasından zararlı gazlar ve duman çıkabilir. Bacanın mutlaka dış ortamla ilişkilendirmiş bir havalandırma sistemine bağlanması gerekir.
 10. Fırının altı uzun süreli çalışmalarda fazla ısınabilir. Bu sebepten fırın sıcaklığa dayanıklı bir zemine oturtulmalıdır.
 11. Çalışırken daima koruyucu gözlük, koruyucu eldiven kullanınız.
 12. Üzerinden elektrik geçebilecek bölüm, parça vb noktalara yetkisi olmayan kişilerin müdahale etmesine izin vermeyiniz. Elektrik kablosunu ısıdan, yağ ve yağlı maddelerden, keskin uçlu aletlerden, malzemelerden uzak tutunuz. Kablonun fırın yüzeyine temasına engel olunuz.
 13. Cihazın kapağı açılarak numuneler (porselen numune kapları (kroze) içinde) cihazın içinde bulunan taban plakası üzerine yerleştirilir.
 14. Cihaz elektrik prizine takılır ve ön kısımdaki sigorta şalteri yukarı kaldırılır.
 15. Cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar 0 konumundan I konumuna getirilir.
 16. Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.
 17. Isıtma İşlemi bittikten sonra cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar I konumundan 0 konumuna getirilerek cihaz kapatılır ve ardından cihazın ön kısımdaki sigorta şalteri aşağı indirilir.
 18. Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.
 19. Cihaz 1200ºC üzerinde çalıştırılmamalıdır.
 20. Fırın kapağı yüksek sıcaklıklarda kontrolsüzce açılmamalıdır.