Doküman No
TBMYO.TL.0021
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Hasan Oğuz İMAMOĞLU sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz tozdan korunmalıdır. Belirli aralıklarla tozu alınmalıdır. Merceklere zarar gelmemesi için kapalı kutularında bekletilir. Gözlem yapılan izleme bölümleri üzeri kapatılarak korunur.
  2. Mikroskobun mercekleri (objektif, oküler ve kondensör) her kullanımdan evvel ve sonra ince bir mercek kâğıdı veya yumuşak bir tülbent ile temizlenmelidir. Bu amaçla mendil veya önlük kullanılmamalıdır. Eğer immersiyon yağı kullanılmışsa, temizleme işlemi hemen yapılmalıdır. Eğer gerek duyulursa 7:3 eter-etil alkol karışımı temizlik için kullanılabilir.