Doküman No
TBMYO.TL.0121
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

  1. Makine açılmadan önce mekik ve masura temizliği yapılmalıdır.
  2. Üst iplik düzeneği kontrol edilmelidir.
  3. Düğme boyunun ölçülmesi ve ilik için uygun boyut hazırlığı yapılmalıdır.
  4. İlik bıçağının keskinliği kontrol edilmelidir.
  5. İlik açma işleminden sonra kalan iplikler temizlenmelidir.