Döküman No
TBMYO.TL.0082
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

İlgili Standart(lar) : TS EN 12390-2, TS 3351/Nisan 979

1. Kapsam

Bu talimat, taze betondan alınan deney numunelerinin şantiyede nasıl bakım yapılacağı metotlarını kapsar. Bu talimatla, TS EN 12390-2/Nisan 2002 standardına göre dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin yapımı ve küre tabi tutulması metodu belirlenir.

2. İşlemler

  1. Şişleme, tesviye, perdah ve işaretleme işlemi tamamlanmış beton numuneleri betondan suyun buharlaşarak kaybolmasını önlemek amacıyla su emmeyen ve çimento hamuru ile reaksiyona girmeyen bir malzemeden yapılmış bir levha veya kalın, su geçirmeyen bir plastik örtü (folyo) ile üzeri kaplanır. Bu amaçla çuval, branda bezi gibi örtüler kullanıldığında, örtülerin numune kalıptan çıkarılıncaya kadar ıslak tutulmasına dikkat edilir.
  2. Üzeri kaplanmış kalıp içerisindeki beton numuneleri hazırlanmalarından itibaren 16 saatten az, 3 günden daha fazla olmamak üzere, yeterli sertliğe ulaşıncaya kadar, şoktan, titreşimden ve kurumadan korunarak, 20±2°C (veya sıcak iklimlerde 25±2°C) sıcaklıktaki ortamda tutulmalıdır.
  3. Bu koşulları sağlamak için numuneler şantiyede uygun bir yerde sağlam ahşap kutularda nemli kum veya plastik torbalar içerisinde, ıslak çuval gibi örtüler altında muhafaza edilir.  Numunelerin bu gibi yerlere taşınması durumunda, çok dikkatli davranıp numunenin örselenmemesine özen gösteriniz.
  4. Öngörülen sıcaklık şartları, gereğine göre soba, termostatlı elektrik ısıtıcısı veya ampuller ile vantilatör gibi cihazların kullanılması ile sağlanır.
  5. Numunelerin muhafaza edildiği ortamın sıcaklığı termometre ile kontrol edilir.