Doküman No
TBMYO.TL.0115
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

 

CNC Torna ve  Tezgahı; genellikle metal malzeme olmak üzere düz ve silindirik yüzeylerin işlenmesinde, delme işlemlerinde, vida açma , yay sarma v.b işlemlerin yapılmasında kullanılır. İşlem hareketleri kontrol ünitesinden yazılan programlar aracılığı ile yapılır.

 

2.1.CNC Torna Tezgahının Kullanımı

 1. Dar elbiseler giyiniz, elbise kollarını içe doğru kıvırınız veya lastikli yapınız.
 2. Tezgahı çalıştırmadan önce gerekli kontrolleri yapınız, kızakları yağlayınız.
 3. Öğretim Elemanından izin almadan Tezgahı çalıştırmayınız.
 4. Ana şalteri açarak kullanım panosundaki gibi işlem sırasını takip ediniz.
 5. Çalışma esnasında yüzük, zincir, saat gibi eşyalar takılmamalıdır.
 6. Kesicilerin tarete güvenli bir şekilde bağlanmış olmalarına dikkat ediniz.
 7. İş parçasını ayna ve tablaya sağlam bağlayınız ve kontrol ediniz.
 8. Soğutma suyunu kontrol ediniz, gerekli gördüğünüzde ilave ediniz.
 9. Her türlü işlem için kullanım panosundaki sırayı takip ediniz.
 10. İlk işlemeyi SBK (satır satır işleme) konumunda yapınız.
 11. Tezgah çalışırken tezgahı terk etmeyiniz, ayrılırken tezgahı durdurup şalteri kapatınız.
 12. Tezgahta çalışırken dalgın olmayınız, diğer çalışanlar ile konuşmayınız.
 13. Ölçme ve kontrol işlemlerini tezgahı durdurarak yapınız.
 14. Tezgah kapak siviçlerini asla devre dışı konuma getirmeyiniz.
 15. Çıkan talaşları kesinlikle el ile almayınız, düz saplı talaş kancası kullanınız.
 16. Tezgahın kenarlarındaki talaşlar süpürge ile temizlenmelidir.
 17. Yağ ve hidrolik devre basınçlarını kontrol ediniz.
 18. CNC Torna ve frezede çalışan kişi haricinde kimse bulunmamalıdır.

2.2.CNC Torna Tezgahının Bakımı

 

2.2.1.İşe başlamadan önceki bakım

 1. Kesici uçlerın keskinliği kontrol edilmeli gerekirse değiştirilmelidir.

 2. Hirolik devre ve yağ basıncı  kontrol edilmelidir.

 3. Siperin dikliği, doğrultusu ve ayar düzenleri kontrol edilmelidir.

 4. Koruyucu ve baskı düzenleri kontrol edilmelidir.

 5. Kızaklı tablanın ayarları ve rahat çalıştığı kontrol edilmelidir.

 6. Tabla, siper ve bıçaklar üzerine yapışmış talaş vb. birikintileri temizlenmelidir.

 

2.2.2.Günlük bakım

   Günlük çalışma sonunda makinenin toz ve talaşları temizlenmeli, tüm kızaklar yağlanmalıdır.

 

2.2.3.Haftalık bakım

 1. Takılı kesiciler sökülüp temizlenmeli ve yerine kaldırılmalıdır.

 2. Kızaklı eklentiler, taret temizlenmelidir.

 3. Tezgahın her tarafındaki toz ve talaş temizlenmelidir.

 4. Bütün metal kısımlar, mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktaları makine yağlanmalıdır.

 5. Soğutma suyu ve yağlama sistemi kontrol edilmelidir.

 

2.2.4.Yıllık genel bakım

Yılda bir defa aşağıdaki elemanlar kontrol edilerek gerekli gerdirme, sıkıştırma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemleri yapılmalıdır.

 

 1. Makine gövdesi ve yere bağlantısı,

 2. Motor, şalter ve kablo bağlantıları,

 3. Mil ve kovanı (bilezikler ve somunlar),

 4. Siperler ve eklentiler,

 5. Mil boşluğu bilezikleri ve kızak kanalları,

 6. Kesiciler ve bağlama düzenleri,