Döküman No
TBMYO.TL.0097
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Kimya Laboratuvar                                         Sorumlu : Dr. Öğr. Üyesi Kaan KARAOĞLU                      

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

 Cihazın adaptörü fişe takılarak cihaz açılır.

2

 pH metre probu pH/mV bağlantısı ile cihaza bağlanır.

3

 MODE tuşuna basarak pH modu seçilir.

4

 Probun ucundaki saklama çözeltisi kabı kapağı çevrilerek ayrılır.

5

 Probun ucu saf su ile yıkanır.

6

 Prob analizi yapılacak sulu çözeltiye daldırılır ve ekranda pH değeri sabitleninceye kadar prob hareket ettirilmez.

7

 Ölçüm tamamlandıktan sonra prob saf su ile yıkanır.

8

 Prob saklama çözeltisi kabına vidalı kapağı çevrilerek sabitlenir.