Döküman No
TBMYO.TL.0013
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı:  SU ÜRÜNLERİ  Bölümü Atölyesi/Laboratuvarı/Dersliği      Sorumlu :Tanju MUTLU.                           

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

2

Karıştırıldığında sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

3

Karıştırıcı büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

4

Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

5

Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

6

Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

7

Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

8

 

9