Doküman No
TBMYO.TL.0013
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Tanju MUTLU  sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.
  2. Karıştırıldığında sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.
  3. Karıştırıcı büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.
  4. Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.
  5. Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.
  6. Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.
  7. Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.