Doküman No
TBMYO.TL.0029
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Gör. Salih LAKA sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Kullanım kılavuzunun dikkatli okunup anlaşılması,
  2. Enerjinin kontrol edilmesi ve sisteme verilmesi,
  3. Çalışma esnasında eldiven kullanılması,
  4. Uygun çalışma kıyafetinin giyilmesi,
  5. Yeşil butona basılarak makinenin çalıştırılması,
  6. Kırmızı buton ile durdurma işleminin sağlanması,
  7. Çalışma tamamlandığında enerjinin kesilmesi,
  8. Makinenin kapalı alanda kilitli tutulması.