Döküman No
TBMYO.TL.0029
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı Atölyesi Sorumlu : Öğr. Gör. Salih LAKA                           

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Kullanım kılavuzunun dikkatli okunup anlaşılması,

2

Enerjinin kontrol edilmesi ve sisteme verilmesi,

3

Çalışma esnasında eldiven kullanılması,

4

Uygun çalışma kıyafetinin giyilmesi,

5

Yeşil butona basılarak makinenin çalıştırılması,

6

Kırmızı buton ile durdurma işleminin sağlanması,

7

Çalışma tamamlandığında enerjinin kesilmesi,

8

 Makinenin kapalı alanda kilitli tutulması.

9

 

10

 

11

 

12

 

13