Doküman No
TBMYO.TL.0057
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Sorumlular

2.Uygulama

  1. Pil yuvası kapağı saat yönü tersine çevrilerek açılır.
  2. Pil yuvasına 1,5 voltluk düğme pili yerleştirilir.
  3. Termometrenin ekranındaki ON / OFF butonuna basılarak termometre çalıştırılır.
  4. Termometrenin ekranında sıcaklık değeri okunur.
  5. Okunan değer oF' ise oC / oF seçici butonuna basılarak ekranda sıcaklığın oC cinsinden değer göstermesi sağlanır.
  6. Termometrenin sıcaklık ölçen probunun kapağı çekilerek açılır.
  7. Sıcaklığı ölçülecek numuneye probu batırılır.
  8. 30 saniye kadar bekletilir ve sıcaklığı okunur ve ilgili forma kayıt edilir.