Döküman No
TBMYO.TL.0057
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür
  1. KULLANIM TALİMATI
  • Pil yuvası kapağı saat yönü tersine çevrilerek açılır.
  • Pil yuvasına 1,5 voltluk düğme pili yerleştirilir.
  • Termometrenin ekranındaki ON / OFF butonuna basılarak termometre çalıştırılır.
  • Termometrenin ekranında sıcaklık değeri okunur.
  • Okunan değer oF' ise oC / oF seçici butonuna basılarak ekranda sıcaklığın oC cinsinden değer göstermesi sağlanır.
  • Termometrenin sıcaklık ölçen probunun kapağı çekilerek açılır.
  • Sıcaklığı ölçülecek numuneye probu batırılır.
  • 30 saniye kadar bekletilir ve sıcaklığı okunur ve ilgili forma kayıt edilir.