Doküman No
TBMYO.TL.0132
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Tolga AKDEMİR sorumludur.

 

2.Uygulama

2.1.Kmacs 5' İn İlk Kullanımı

 1. Dalış Kontrol Sistemini sağlam bir yüzeye yerleştirin. KMDSI logosu sağ üstte olmalıdır. Serbest bırakmak ve panelleri ortaya çıkarmak için kapağı yukarı kaldırın.
 2. KMACS 5 kullanırken o anki pozisyonundan düşmemesi için sağlam bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Bir parça bağı tutamaklardan geçirerek uçlarını teknedeki bağlantı noktalarına sabitleyiniz. KMACS 5'in kapağını hasar ve yaralanmaları önlemek için bağlayınız.

2.2.Hava Kaynağını Bağlama

KMACS5 Hava vanasının vidalarını gevşetin ve Panelden gelen vanaları hava kaynağına bağlayın. Vanaları aşırı derecede sıkmayınız. Boşaltma valfinin kapalı durumda olduğuna emin olun.

2.3.Dalgıç' In Hortumlarını Bağlama

 1. Her dalgıcın hava hortumları renk kodlu olmalıdır. Her bir hortumu tanımlamak için plastik bant kullanılabilir. Bu işlem hortumların bağlanmasını, hava hortumların arasındaki farkı anlamayı kolaylaştırır.
 2. Stand-by dalgıç daima ekipmanlarını kuşanmış hazır olarak beklemelidir suda çalışan dalgıca istenildiği zamanda yardıma gitmek için. Genel olarak birden fazla yardımcı dalgıcın suda olması gerekir. Beklemedeki SCUBA yada satıhtan ikmali olabilir.KMACS5 ikinci bir dalgıç için yeterli havayı sağlayabilir. Ancak kirlenmiş suda dalgıçların kauçuk kuru elbise, kuru eldiven. Kirby Morgan başlıkları ile donatılmış olması gerekir.
 3. Koruyucu kapakları konsolun üzerindeki  soketlerinden çıkarın. Dalgıca KMACS5 hava hortum parçalarını bağlayın(Hava besleme hortumu ve pneumo).Uç kapaklarını hortumlar ve sıkıca tuttururken hortumun maskesini veya kaskını bağlamadan önce hortumları kapatın (kılavuza bakın). Uygun bağlantı için maske veya kask için yaşam destek ekipmanı için prosedürler. Bir kez hortuma dışarı doğru üflenir bu eylem solunum sistemi içine yabancı maddelerin girmesini engeller.
 4. Dalgıcın iletişim bağlantıları bağlanır. İletişim bağlantılarının düzgün yapıldığına emin olunmalı. Her dalgıç için iletişim hattı teller içinde dalgıcın hortum grubu bölgesi işaretlenmeli ve kolay olmalı hangi fişin kulaklığa bağlandığını belirlemek için terminaller ve fiş mikrofona bağlanır.

 

2.4.Dalış Öncesi Kontrolü :

 

2.4.1.Her dalıştan önce, aşağıdakiler kontrol

 1. Maske üzerindeki serbest akış ve talep regülatörü ile / kask (lar) kapatın, her birindeki hava beslemesini açın hava tüpleri. Tüplü şişeler ile çalışma sırasında ana besleme kaynağı olarak, selektör valf tutacağı tamamen yukarı ya da tamamen aşağı. Tamamen yukarı döner “MAVİ” beslemesi açık ve “TURUNCU” beslemesi kapalı. Tamamen aşağı “TURUNCU” kaynağını açar ve  “MAVİ” besleme kapalı.
 2. Okuyarak her silindirdeki hava basıncını ölçerek not ederler. Düşük basınç kaynağı şu anda kaynakta “KAPALI” konumuna getirilir. Kontrol Düşük basınç sistemindeki vana kompresörün geri akışını önler.
 3. Dalıştan önce her iki silindir de dolu olmalıdır. Yüklemek regülatör ayarını kullanarak KMACS 5 üzerindeki regülatör vanası. Hortum grubu hortum basıncını gözlemleyin 150 psi'ye (10,3 bar) ayarlanması gerekir üst taraf basıncı veya 165 psi (11,5 bar) Regülatör KMACS 5'te kullanılan ve hava almayan bir regülatördür. Regülatör daha yüksek bir basınçta ayarlanmışsa istenenden daha fazla ayar yapıldığında, operatör regülatör ayar düğmesini saat yönünde çevirin
 4. Dalgıç inerken, KMACS 5 operatörü regülatör ayarını arttırın, böylece hortum grubu basınç üzerinde basınç her zaman 150 psi'dir (10,3 bar) dalıcının derinliklerinde. "Ek 1 Hortum grubu Beslemesi Basınç gereksinimleri ve tabloları" bölümündeki tabloya bakınız.

2.5.  L.P. Testinin Test Edilmesi

 1. Şişelerde ve iletişimde hava açık, regülatör fonksiyonunu kontrol edin. Dalgıç yüzünü maskeye / kaska sokmalı ve bir kaç nefes almalı regülatörü test etmek için.
 2. Düşük basınç beslemesini test etmek için seçiciyi yerleştirin. Hortum grubu basınç göstergesine dikkat edin. Kompresör çevrilir, gösterge yükselir ve düşer Kompresörün tankı doldurur ve boşaltır. L.P. girişi için maksimum basınç 225 psi olmalıdır. Yine, maske / kask işlevini kontrol edin ayrıca düşük basınçlı besleme yönlendirmesini onaylayacaktır.

2.6.İletişimin Test Edilmesi

 1. Dalgıç ve denizciler arasındaki iletişimi test edin.KMACS 5. Communicator açıksa, hoparlör düğmesini “açık” konuma getirin ve hem dalgıç hem KMACS 5 operatörü 2 tel modunda ve Kulaklıklı mikrofon seti ve mikrofon olmadan 4 telli mod, Communicator vatandaşlara benzer şekilde çalışır bantlı radyo; yani, KMACS 5 operatörü bunlara basmalı Dalgıçla konuşmak için bas-konuş düğmesini kullanın. hattaki herkes duyabilir ve konuşabilir. Her iki modda da dalgıcın konuşması için üst kısımda, sadece onunla konuşması gerekir. maskesini veya kaskını oral / nazal mikrofon. Eğer iki dalgıçlar 2 tel modunu kullanarak birlikte çalışacak Çapraz konuşma fonksiyonlarını  da test edin.
 2. Batarya ömrünü uzatmak için iletişimin 4 telli modda kullanılması. Tavsiye edilir.