Doküman No
TBMYO.TL.0079
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

2.Uygulama

  1. Deney numuneleri EN 12390-1’e uygun olan kalıptan çıkarıldıktan sonra kür odası içerisinde bulunan kür havuzuna deney tarihleri gözetilerek belli bir sıra dahilinde yerleştirilir.
  2. Deney numuneleri, kalıptan çıkarıldıktan sonra, deney anına kadar (20±2)°C sıcaklıktaki su içerisinde veya sıcaklığı (20±2)°C ve bağıl nemi ³%95 olan kür odasında küre tâbi tutulurlar.
  3. Kür havuzları içerisindeki su, (20±2)°C sıcaklığında olup, sürekli ±1°C hassasiyetli dijital termostatla ayarlanan elektrikli ısıtıcılar ve havuzun içerisindeki ısı dağılımının sağlanması için yeterli kapasitedeki devridaim motoru bulunan, numunelerin tüm yüzleri su filmi ile kaplanacak şekilde uygun boyutlarda ve kalınlıktaki saçtan imal edilmiştir.
  4. (20±2)°C sıcaklıkta, ³%95 rutubet şartının devam ettirilmesi ve ölçülmesi amacıyla kür odası içerisindeki numune yüzeylerinin sürekli şekilde ıslak kaldığı, düzgün aralıklarla her gün kontrol edilir.
  5. Kür odası ortamı analog duvar tipi ısı ve nem ölçerle (Higrometre) kontrol edilmektedir.
  6. Yapılan ara kontrollerle kür odasındaki ısı ve nem ölçeri, kür havuzundaki su sıcaklığını, ısıtıcıların ve devridaim motorunun çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
  7. Kür havuzundaki suyun kirliliği sürekli kontrol edilir. Laboratuvar Müdürü’nün vereceği karar doğrultusunda suyu değiştirilir.
  8. Kür odası içerisinde yapılan çalışmalar esnasında, kür odasının kapalı olmasına özen gösterilir.