Doküman No
TBMYO.TL.0113
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Gör. Zeynp LEVENT  sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz bakımı yapılmadan önce cihazı güç kaynağından kesiniz.
  2. Sert temizlik ürünleri kullanmayınız. Nemli, yumuşak bir bezle temizlik yapınız. İhtiyaç halinde yumuşak sabunlu bir bez kullanınız. Cihazın ıslanmamasına ve nemlenmemesine özen gösteriniz. Kuru bir havluyla siliniz.
  3. Vortekse yapışmış maddeleri el vakum temizleyicisi yardımı ve yumuşak bir fırçayla çıkarınız.
  4. Eğer güç kaynağı gözle görülür şekilde hasarlıysa, güç kaynağı çalışmıyorsa, uygun olmayan koşullarda cihaz uzun süre saklandıysa bu durumu yetkili kişiyle görüşünüz.