Doküman No
TBMYO.TL.0065
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

 

2.1.Kullanma Talimatı

 1. Yetkili personelin dışındaki kişilerin cihazın kullanımını engelleyiniz.
 2. Uç seçiminizi yapınız. Karot bıçağı çapı, donatı aralığı ve yapı bileşeni boyutları ile en büyük agrega tane büyüklüğü dikkate alınarak seçilir (çizelge-1).
 3. Bıçağın montajı ve diğer aksamların sökümü ve montajı için gerekli avadanlıkları üzerindedir.
 4. Karot alınacak yapı bölümü (döşeme, kolon, kiriş vb.) İçin ihtiyaç duyulan parçaları mevcuttur. Karot alınacak yere cihaz usulüne uygun olarak oynamayacak şekilde çeşitli avadanlıklarla vakum veya pirinç dübel ile sabitlenir. Karot alıcı cihazın oturma yüzeyi eğri ise ayak vidaları vasıtasıyla dengelenir.
 5. Motor off (kapalı) durumdayken, teknik özellikler tablosundaki talimatlara göre hız kolunu ya düşük ya da yüksek hıza getirin. Büyük çaplı uçlar için düşük hız, küçük çaplı uçlar içinde yüksek hız kullanın.
 6. Göbek delgi motoru çalışırken hız değiştirmeyin.
 7. Su hortumunu su kesme valfi tertibatına bağlayın. Bağlantılardan sızma  olmamasına dikkat edin.
 8. Motoru, topraklı bir elektrik kaynağına bağlayın. Gerekli emniyet tedbirleri alındığına kanaat getirilince göbek delgi motorunu on (açık) veya “ı” durumuna getirerek çalıştırın.
 9. Koruyucu gözlük, kulaklık, toz maskesi ve eldivenleri takınız. İş önlüğünü giyiniz.
 10. Suyu, su kesme valfinin içinden serbestçe akacak şekilde açın. Tüm delgi süresince yeterli miktarda su serbestçe ve sürekli olarak akmalıdır.
 11. Delici uç betona hafifçe iz yapacak şekilde üzerindeki kol yardımı ile birkaç kez bastırılıp çekilir. Daha sonra delici uç betona gerekli devir düşmeyecek şekilde bastırılır. Üzerindeki kol yardımı ile, bıçağın kesim hızına göre, bıçağın ileri doğru hareket etmesi sağlanır.  Karot bıçağının betona ne kadar girdiğini tespit etmek için önce karot bıçağı boyu ölçülür. Bıçak beton içinden çıkarılmadan kesilen derinlik dışında kalan bıçak boyu toplam bıçak boyundan çıkarılarak kesilen karot boyu yaklaşık olarak belirlenir.
 12. Su şiddeti, çıkan parçaları çabuk temizleyecek şekilde su vanası ile ayarlanır.
 13. Delgi tamamlandığında, göbek delgi motoru çalışır durumdayken kol ters istikamette hareket ettirilerek, bıçak geri çekilir. Ucu çıkardıktan sonra motoru off (kapalı) veya “0” durumuna getirerek cihaz durdurulur.
 14. Su vanasını kapatınız.
 15. Numune zarar görmeden sivri bir keski ile kesilen kanaldan sokularak kırılır ve bir pens vasıtasıyla alınır.
 16. Karotlara gerekli tanımlama ve kodlama yapılır. Ayrıca karotun cinsi, yapısı ve hasarları kaydedilir (kılcal çatlaklar vb.).
 17. Numuneler, çarpma, sarsıntı vb. Gibi etkenlerden zarar görmeyecek şekilde ambalajlanır ve laboratuvara getirilir.

 

Çizelge-1             En büyük agrega tane büyüklüğüne karşılık gelen delici karot bıçağı iç çapı boyutları

En büyük agrega tane büyüklüğü

(mm)

Karot bıçağı iç çapı

(mm)

63

32

16

8

150

100*

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Cihazın Periyodik Bakımı

 1. Cihazı kullanmakla yetkili personel, işlem bitince gerekli temizliği yapar. Cihazın doğru çalışıp çalışmadığından sorumludur.
 2. Karot ucunu kontrol ediniz. Endişe anında yetkili kişilere rapor veriniz.
 3. Hava deliklerinden toz ve parçacıkları kuru bir fırçayla temizleyin.
 4. Aleti temiz ve kuru tutun; yağ ve gresten arındırın. Sadece yağlanacak kısımlarını yağlayınız.
 5. Bazı temizlik maddeleri ve solventleri plastik ve diğer izole edilmiş parçalara zararlı oldukları için kullanmaktan kaçının; aleti temizlerken sadece hafif sabun ve nemli bir bez kullanın.
 6. Ayrıca tedarikçi firma ile irtibata geçilerek yıllık periyodik bakımı ve gereken akşamların değiştirilmesi sağlanmalıdır.