Doküman No
TBMYO.TL.0010
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Tanju MUTLU sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihazın günlük bakımı için spektrofotometre yuvası her zaman temiz tutulmalıdır.
  2. Her müdahaleden sonra tüm sistem muhteviyatı  %70’lik alkol ile temizlenmelidir.
  3. Küvetlerin temizliği distile su ile gerçekleştirilmeli, çok gerekmedikçe deterjan ve solvent kullanılmamalıdır. Küvet temizliğinde kesinlikle fırça kullanılmaz. Temizlenmesi zor renkli reaktiflerin küvetlerden çıkartılması için yıkama asidi ya da %10’ luk NaOH kullanılabilir. Ancak bu reaktifler küvetlerin içinde uzun zaman bırakılmamalıdır.
  4. Hücre yuvaya yerleştirilmeden önce iyice kurulanmalıdır. Yuvaya kesinlikle ıslak yerleştirilmemelidir.
  5. Hücreler selpak, ıslak mendil vb. toz bırakan malzemelerle silinmemelidir