Döküman No
TBMYO.TL.0010
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı :  SU ÜRÜNLERİ  Bölümü Atölyesi/Laboratuvarı/Dersliği      Sorumlu :Tanju MUTLU                          

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Cihazın günlük bakımı için spektrofotometre yuvası her zaman temiz tutulmalıdır.

2

Her müdahaleden sonra tüm sistem muhteviyatı  %70’lik alkol ile temizlenmelidir.

3

Küvetlerin temizliği distile su ile gerçekleştirilmeli, çok gerekmedikçe deterjan ve solvent kullanılmamalıdır. Küvet temizliğinde kesinlikle fırça kullanılmaz. Temizlenmesi zor renkli reaktiflerin küvetlerden çıkartılması için yıkama asidi ya da %10’ luk NaOH kullanılabilir. Ancak bu reaktifler küvetlerin içinde uzun zaman bırakılmamalıdır.

4

Hücre yuvaya yerleştirilmeden önce iyice kurulanmalıdır. Yuvaya kesinlikle ıslak yerleştirilmemelidir.

5

Hücreler selpak, ıslak mendil vb. toz bırakan malzemelerle silinmemelidir

6

 

7

 

8

 

9