Döküman No
TBMYO.TL.0024
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : SU ÜRÜNLERİ Bölümü Atölyesi/Laboratuvarı/Dersliği   Sorumlu : Hasan O. İMAMOĞLU                                                   

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Motorun tüm parçaları sadece bir tek doğru bağlanabilme özelliğine sahiptir. Motorun bakımı, ayarlanması ve montajı sırasında uygun bağlantı şekillerini değiştirmeyiniz. Bağlantı elemanları üzerinde yapılan müdahalelerde motorun bağlantı şekillerine ve çalışma prensibine uygun müdahaleler yapınız.

2

 Motorun tasarım ve üretiminde verimlilik ve güvenlik esaslarına uygun parça ve donanımlar seçilmiştir. Motorun bakım, ayarlama ve montajında arızalı parçaların değiştirilmesi gereksinimi doğarsa; değişecek parçaları cihaz üzerindeki orijinal parçaların yenisi ile değiştiriniz. Farklı parça ve donanımların kullanılması makinenin güvenliğini azaltır.

3

Her türlü bakım işleminden önce pompa elektrik bağlantısını kesiniz.

4

Pompanın bakım ve onarımı sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

5

Her 12 ayda bir yetkili servis tarafından kontrol edilip, periyodik bakım yapılmalıdır. Aşınan parçalar değiştirilmelidir

6

Pompa motoru ve elektriksel donanım ve bağlantıların izolasyonu her ay kontrol edilmeli, dış koşullardan (su, nem, güneş ve hava şartlarından) korunmalıdır.

7

Koruma panosu mevcut ise kontaktör, termik ve röleler yetkili servislerce kontrol edilmelidir. (Su, nem, güneş ve hava şartlarından korunmalıdır.)

8

Pompanız çalışırken titreşim ve gürültü olup olmadığını periyodik olarak kontrol edilmelidir

9

Toplu tip çekvalf 6 ayda bir temizlenmelidir

10

 Tesisat ağırlığı pompayı etkilememelidir

11

 Motor yüksek akım çekiyorsa ve normalden çok ısınıyorsa çalıştırılmamalıdır. Motorun ve elektrik tesisatının kontrolü için servis çağırılmalıdır.

12

 Elektrik donanımı 6 ayda bir yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.

13

 Motor uzun süre kullanılmayacaksa ayda bir defa kısa çalıştırılmalıdır.

14

 Pompanın periyodik bakımı yetkili servis tarafından yılda bir kez yapılmalıdır.

15