Doküman No
TBMYO.TL.0044
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

  1. Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Gör. Ramazan ÖTÜKEN sorumludur.

2.Uygulama

 1. Arızalı ve topraklaması olmayan fiş-priz sistemi kullanılmayacaktır.
 2. Fişi takarken, makine düğmesinin açık olmadığından emin olun.
 3. Açma-Kapama düğmesi işlevini yerine getirmiyorsa makine kullanılmayacaktır.
 4. Kullanılan takım çapına göre tezgâh devrinin ayarlanması yapılacaktır.
 5. İş parçasını bağlamadan tezgâh kesinlikle çalıştırılmayacaktır.
 6. Makineyi çalıştırmadan ve yeni takım takmadan önce takımın çatlak, kırık ve uygun seçilmiş olup olmadığı kontrol edilecektir.
 7. Takım bağlanırken sıkı bağlanacaktır.
 8. Tezgah ilk çalışırken yana çekiliniz.
 9. Takım dönerken mesnet veya tabla hiçbir nedenle ayarlanmayacaktır.
 10. Hareket halindeki takıma kesinlikle dokunulmayacaktır.
 11. Dar elbiseler giyilecek, elbise kolları içeri doğru kıvrılacak, takı kullanılmayacaktır.
 12. Çalışırken koruyucu gözlük ve uygun eldiven kullanılacaktır.
 13. Çalışırken baş ve vücut tezgâhtan uzak tutulacaktır.
 14. Delme yaparken takım iş parçasına fazla kuvvetle bastırılmayacaktır.
 15. Tezgâhın ve makinenin keskin, delici ve dönen parçalarından eller uzak tutulacaktır.
 16. Tezgâh üzerinde anahtar vs. malzemeler bulundurulmayacaktır.
 17. Hatalı iş çıkaran tezgâhlarla kesinlikle taşlama yapılmayacaktır.
 18. Makine kullanılmıyorken mutlaka kapatılacaktır.
 19. Elektrik kablosu her zaman aletin arka kısmına doğru ve uzak tutulacaktır.
 20. Makine üzerine ve çalışma ortamına gelişigüzel malzeme bırakılmayacaktır.
 21. Mola ve paydoslarda makine çalışır durumda asla terk edilmeyecek ve anahtar kapatılıp tamamen durması için bir süre beklenecektir.
 22. Makine arıza durumunda hemen kapatılacak ve bakım sorumlusuna haber
  verilecektir.
 23. Kendi güvenliğiniz kadar çevrenizdekilerin de güvenliğini önemseyiniz.
 24. İş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durum söz konusu olduğunda amirine haber verilecektir.