Doküman No
TBMYO.TL.0011
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Tanju MUTLU sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Tüpün içi ve dışını sabunlu su ile yıkanmalıdır,
  2. Birkaç defa saf su ile çalkalanmalıdır,
  3. Oda sıcaklığında kurutulmalıdır,
  4. Tüp yüzeyinde parmak izi bırakılmamalıdır