Döküman No
TBMYO.TL.0011
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı :  SU ÜRÜNLERİ  Bölümü Atölyesi/Laboratuvarı/Dersliği      Sorumlu :Tanju MUTLU.                           

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Tüpün içi ve dışını sabunlu su ile yıkanmalıdır,

2

Birkaç defa saf su ile çalkalanmalıdır,

3

Oda sıcaklığında kurutulmalıdır,

4

Tüp yüzeyinde parmak izi bırakılmamalıdır,

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15