Doküman No
TBMYO.TL.0091
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. 50°C’ cihazın en yüksek ısıtma gücüdür. Çalışılan aralık 100-150°C arasındadır.
  2. Cihaz prize takılır.
  3. Açma düğmesine basılır.
  4. Cihazın üzerindeki ısıtma belirteci ile istenilen sıcaklık aralığına getirilir.
  5. Çalışılacak plaka cihazın üstüne konur ve renkler belirginleşince plaka cihazın üstünden alınır.
  6. Akşam laboratuvarda ayrılırken cihazın kapama düğmesine basılır ve güç kablosu prizden çıkarılır.
  7. Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.