Döküman No
TBMYO.TL.0091
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı: Kimya Teknolojisi Laboratuvarı Sorumlu :Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ                     

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

350°C’ cihazın en yüksek ısıtma gücüdür. Çalışılan aralık 100-150°C arasındadır.

2

Cihaz prize takılır.

3

Açma düğmesine basılır.

4

Cihazın üzerindeki ısıtma belirteci ile istenilen sıcaklık aralığına getirilir.

5

Çalışılacak plaka cihazın üstüne konur ve renkler belirginleşince plaka cihazın üstünden alınır.

6

Akşam laboratuarda ayrılırken cihazın kapama düğmesine basılır ve güç kablosu prizden çıkarılır.

7

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

8

 

9

 

10

 

11