Döküman No
TBMYO.TL.0005
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : SU ÜRÜNLERİ Bölümü Atölyesi/Laboratuvarı/Dersliği      Sorumlu :Tanju MUTLU.                           

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Her bir çalışma sonrasında cihazın içindeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalı ve etüv temizlenmelidir.

2

Cihazın düzenli bakımı için cihaz temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılmalıdır..

3

Kalbrasyon sonucunda uygun sonuç vermeyen cihazlar onarımları yapılmak üzere ilgili teknik servise gönderilir.

4

Cihazın dış yüzeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik çözücüler kullanılmamalıdır.

5

Haftalık olarak etüvün dış kısmı %5’ lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile silinir ve kurulanır.

6

 Etüv termometrelerinin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.

7

 

8