Doküman No
TBMYO.TL.0005
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Tanju MUTLU sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Her bir çalışma sonrasında cihazın içindeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalı ve etüv temizlenmelidir.
  2. Cihazın düzenli bakımı için cihaz temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılmalıdır..
  3. Kalbrasyon sonucunda uygun sonuç vermeyen cihazlar onarımları yapılmak üzere ilgili teknik servise gönderilir.
  4. Cihazın dış yüzeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik çözücüler kullanılmamalıdır.
  5. Haftalık olarak etüvün dış kısmı %5’ lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile silinir ve kurulanır.   
  6. Etüv termometrelerinin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.