Döküman No
TBMYO.TL.0035
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı Atölyesi Sorumlu : Öğr. Gör. Salih LAKA                           

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

 Cihazın fişini topraklı prize takınız.

2

 Uzaktan kumanda üzerindeki çalışma butonuna basınız.

3

 Kumanda set sıcaklığını oda sıcaklığının altındaki değere ayarlayınız.

4

 

5

 

6

 

7

 

8