Doküman No
TBMYO.TL.0119
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

2.Uygulama

1. Daire testereyi kullanan kişiler bu konuda tecrübeli olmalıdır.
2. Dairesel testere ile çalışmaya başlamadan önce koruyucu gözlük ve yüz siperleri kullanılmalıdır.
3. Kesilecek parça yerine dengeli oturtulmalıdır.
4. Kesilecek parça ile kullanıcı arasında bir muhafaza var ise görüşü engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
5. Kesilecek malzemeyi el ile hareket ettirirken ellerin dairesel testereden yeterince uzakta olmasına dikkat edilmelidir.
6. Kesilen parça kopma aşamasında savrularak fırlayabileceğinden serbest vaziyette bırakılmamalıdır.
7. Kesme sırasında oluşan çapakların etrafa sıçramaması için perdeleme yapılmalıdır. 
8. İşin çabuk bitirilmesi amacı ile hızlı kesim yapmanın testereyi zorlayacağı ve bu nedenle testere dişlerinin kırılmasına neden olacağı unutulmamalıdır. Kırılan testere dişi çevreye savrulup zarar verebileceği gibi, eksik diş ile çalışan daire testere, kesilmekte olan parçanın yerinden savrulmasına neden olabilecektir. 
9. Dişi kırık daire testere derhal değiştirilmelidir.
10. Daire testere dişleri keskinliğini kaybetmiş ise değiştirilmelidir.
11. Testere hareketi durmadan tezgâh başından ayrılınmamalıdır.

12.Testere koruyucusu çalışma boyunca sürekli kullanılmalıdır, kullanım sırasında devre dışı bırakılmamalıdır.