Doküman No
TBMYO.TL.0125
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

  1. Çalışmaya başlamadan önce Kişisel Koruyucu Donanımını hazırla.
  2. Makineyi kullanıma hazırlanması için temizliği yapılmalıdır.
  3. Makinenin elektrik fişini prize takmadan önce kablolarını ve makine aksamını kontrol ediniz.
  4. Çalışmaya başlamadan önce iğne ve iplik ayarlarının kontrolünü yapınız.
  5. Fişi prize takınız veya düğmeye (butona) basınız.
  6. Çalışırken makinenin özelliğine göre el ve parmak koruyucularını kullanınız.
  7. Çalışma bittikten sonra düğmeye (butona) basarak ve fişi prizden çekerek elektriği kesip makineyi kapatınız.
  8. Makinenin temizlik işlemlerini yaparak bir sonraki kullanıma hazır bir şekilde bırakınız.