Doküman No
TBMYO.TL.0069
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

 

2.1.Kullanma Talimatı

  1. Çelik şerit metrenin kullanımı esnasında bükülmemesi ve kırılmaması için azami özeni gösteriniz.
  2. Çelik şerit metreyi deney işlemlerinden başka işlerde kullanmayınız.

 

2.2.Cihazın Periyodik Bakımı

  1. Zaman zaman çelik şerit metreyi sonuna kadar açarak kuru bir bezle silmek suretiyle temizliğini yapınız.
  2. Çelik şerit metreyi işiniz bitince takım panosundaki yerine asınız.
  3. Kalibrasyon tarihini takip ediniz ve kalibrasyon yapılması gereken tarihten önce kalibrasyon işlemleri için gerekeni yapınız.