Döküman No
TBMYO.TL.0069
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür
  1. KULLANMA TALİMATI
  • ÇELİK ŞERİT METRENİN KULLANIMI ESNASINDA BÜKÜLMEMESİ VE KIRILMAMASI İÇİN AZAMİ ÖZENİ GÖSTERİNİZ.
  • ÇELİK ŞERİT METREYİ DENEY İŞLEMLERİNDEN BAŞKA İŞLERDE KULLANMAYINIZ.

 

  1. CİHAZIN PERİYODİK BAKIMI
  • ZAMAN ZAMAN ÇELİK ŞERİT METREYİ SONUNA KADAR AÇARAK KURU BİR BEZLE SİLMEK SURETİYLE TEMİZLİĞİNİ YAPINIZ.
  • ÇELİK ŞERİT METREYİ İŞİNİZ BİTİNCE TAKIM PANOSUNDAKİ YERİNE ASINIZ.
  • KALİBRASYON TARİHİNİ TAKİP EDİNİZ VE KALİBRASYON YAPILMASI GEREKEN TARİHTEN ÖNCE KALİBRASYON İŞLEMLERİ İÇİN GEREKENİ YAPINIZ.