Döküman No
TBMYO.TL.0050
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Mekatronik Laboratuvarı  II                                          Sorumlu : Öğr. Gör. Ramazan ÖTÜ

1.Makinayı kullanan kişiler bu konuda tecrübeli olmalıdır.

2. Makine ile çalışmaya başlamadan önce kişisel koruyucu donanımlardan koruyucu gözlük, kulaklık/ kulak tıkacı maske veya yüz siperleri, çelik burunlu ayakkabı kullanılmalıdır.

3. Kesilecek parça yerine dengeli oturtulmalıdır.

4. Makine koruyucu kapakları ( alt ve üstteki ) aktif olarak kullanılmalıdır. Kesinlikle bıçak koruyucusu telle bağlanarak iptal edilmemelidir.

5. Kesilecek malzemeyi el ile hareket ettirirken ellerin testereden yeterince uzakta olmasına dikkat edilmelidir.

6. Kesilen parça kopma aşamasında savrularak fırlayabileceğinden serbest vaziyette bırakılmamalıdır.

7. İşin çabuk bitirilmesi amacı ile hızlı kesim yapmanın testereyi zorlayacağı ve bu nedenle testere dişlerinin kırılmasına neden olacağı unutulmamalıdır. Kırılan testere dişi çevreye savrulup zarar verebileceği gibi, eksik diş ile çalışan testere, kesilmekte olan parçanın yerinden savrulmasına neden olabilecektir.

8. Dişi kırık testere derhal değiştirilmelidir. Testere dişleri keskinliğini kaybetmiş ise değiştirilmelidir.

9. Makine başında cep telefonu kullanılmamalıdır. Sigara içilmemelidir.

10. Testere hareketi durmadan, çalışan tezgâh başından ayrılmamalıdır.

11.Makine koruyucuları kesinlikle çıkartılmamalıdır.( testere altı ve üstü koruyucu kapakları vb.)

12. Makinenin arızalanması durumunda kesinlikle çalışan tamir etmeyecektir. Bu makineyi tamir edecek kişiye haber verilecektir. Eğer kişi işveren tarafından bakım ve tamir yapmaya yetkili ise bu işi yapmalıdır.

13.Bakım- arıza işi yapılırken çalışan makinenin elektrik bağlantısı kesilmeden ve mekanik aksamın hareketi durmadan müdahalede bulunulmamalıdır.

14. Çalışırken bir başka çalışan ile şakalaşılmamalıdır.

15.Çalışırken, yüzük, kolye vb. takılar takılmamalıdır.

16. Bol elbise giyilmemeli, dar elbise giyilmelidir. Eldiven giymemelidir.

17.Makine etrafına malzeme konulmamalıdır. Çalışan kolay hareket etmelidir.

18.Acil bir durum olduğunda, makine ACİL DURDURDURMA BUTONU ile durdurulmalıdır.

19.Makine toz-talaş emiş sistemi aktif olarak kullanılmalıdır.

20.Acil bir durumda bir üst amire haber verilmelidir.