Doküman No
TBMYO.TL.0072
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

??????1.Sorumlular

 

2.Uygulama

 

2.1.Kullanma Talimatı

 1. Açma-kapama düğmesi ile cihaza güç veriniz cihazın üzerindeki batarya göstergesinden güç seviyesini kontrol et. Eğer gösterge kırmızı çizgi ile taralı alan içerisinde ise cihazın fişini elektrik prizine takınız. Cihazın ön panelinde yer alan butonu charge konumuna getiriniz. Charge led lambası kırmızı yanarsa cihaz şarjdadır. Belirli bir süre sonra fişi prizden çıkararak şarj göstergesinde güç seviyesini tekrar kontrol ediniz.
 2. Kabloları (iki adet) cihazın üzerindeki soketlere takınız
 3. Kabloların ucuna transducer/çevirici başlıkları (biri alıcı diğeri verici olmak üzere iki adet) takınız 
 4. Ölçüm yapılmadan önce referans çubuğunun her iki yüzeyine transducerleri tutmak suretiyle cihazın kalibrasyonunu yapınız (bu işlemi cihazın üzerindeki set ref. Butonu ile yapınız)  ölçüm yapılacak yüzeyin düzgün ve pürüzsüz olup olmadığına dikkat ediniz. 
 5. Ölçüm yapılacak yüzeye dalga kaçaklarını önlemek için hafif bir şekilde kuplanj malzemesi (jel, gres, sıvı sabun, vazelin vb.) Sürünüz.
 6. Ölçüm esnasında transducerleri, ölçüm yapılacak yüzeye sıkıca bastırınız. Bu durumda ellerinizin hareket etmemesine dikkat ediniz.
 7. Cihaz üzerindeki dijital göstergeden ultrasonik ses değerini (dalga varış süresi) okuyunuz (tp=µsn). Bu değeri, 0.1 veya 1 (tam sayı) µs olarak okumak istiyorsanız cihaz üzerinde ön panoda yer alan butonu istenen pozisyona (0.1 veya 1) çeviriniz 
 8. Ölçüm yapılan yüzey kalınlığını ölçünüz (l=mm)
 9. Ultrasonik ses değerini ölçülen kalınlığa bölerek sonik hız değerini (p dalgası hızını) bulunuz (vp=l/tp bağıntısından ve km/sn cinsinden hız değeri hesaplanır).

 

2.2.Cihazın Periyodik Bakımı

 1. Transducerlerin yüzeylerini temizleyiniz.
 2. Cihazı rutubetten koruyacak şekilde muhafaza kutusunda depolayınız.
 3. Voltaj hatasına dikkat ediniz
 4. Kullanım için laboratuvar dışına götürülmesi gerektiği durumlarda cihazın üzerine yük gelmeyecek şekilde muhafaza kutusu içerisinde taşıyınız 
 5. Taşıma sırasında fazla sarsılmamasına ve darbelere karşı dikkat ediniz.