Doküman No
TBMYO.TL.0133
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Tolga AKDEMİR sorumludur.

 

2.Uygulama

 1. Kaynak makinesini yanıcı, yakıcı malzemelerin yanına, yakınına, üstüne, üzerine kurarak çalışma yapmayın.
 2. Makinenin hava alma deliklerini kapatmayın.
 3. Uzun süreli çalışma, makinenin ısınmasına ve sonucunda arızaya sebep olabilir, bu sebeple uygun aralıklarla makinenin soğumasına izin verin.
 4. Elektrik işini yetkilisine bırakın.
 5. Makinenin hareketli parçalarına dokunmayın
 6. Hiçbir şekilde kapak, panel ve koruyucuyu çıkarmayın
 7. Makinenin herhangi bir şekilde arıza yapması durumunda mekanik bakım bölümüne haber verin
 8. Çalışma esnasında kaynakçı maskesi, eldiven, yanmaya mukavim emniyet giysisi ve işin özelliğine göre tarafınıza verilen kişisel koruyucu donanımları mutlak surette kullanınız
 9. Kaynak sırasında açığa çıkan gazları kesinlikle solumayın.
 10. Çalışmaya başlamadan önce elektrik bağlantısını kontrol edin. Aşınmış, yıpranmış kablo var ise elektrik ekibine haber verin.
 11. Şase kablolarının çıplak ve sıyrılmış olmadığına emin olun.
 12. Kaynak sırasında kesinlikle boyun bağı, sarkıntılı elbiseler giymeyin, kol saati, zincir, yüzük gibi süs eşyaları takmayın.
 13. Makinelerin topraklamalarının yapıldığından emin olduktan sonra çalışmaya başlayın.