Doküman No
TBMYO.TL.0124
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

  1. Makine açılmadan iplik ve kumaş parçaları temizlenmelidir.
  2. Üst iplik düzeneği kontrol edilmelidir.
  3. Varsa başka kumaş üzerinde deneme uygulaması yapılmalıdır.
  4. Dikim yapıldıktan sonra makine üzerinde kalan iplik ve kumaş parçaları temizlenmelidir.