Doküman No
TBMYO.TL.0052
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular 

Bu talimatın kullanımından Öğr. Gör. Ramazan ÖTÜKEN sorumludur.

 

2. Uygulama

 

2.1.Kullanım

 1. Ana şalteri aç.

 2. Tezgahın stop butonunu yukarı kaldır.

 3. Bilgisayarı aç.

 4. Bilgisayardan gerekli programı aç.

 5. Reset tuşuna bas.

 6. Uygun kesici takımı bağla.

 7. Cnc başlığını X, Y, Z Referans konumuna getir ve sıfırla.

 8. Gerekli takım yolunu program ekranından çağır.

 9. Yeşil tuşa basarak programı (Cnc Router başlığını) çalıştır.

 10. İşleme bittiğinde parçayı sök.

 11. Cnc başlığını uygun konuma getir.

 12. Programı kapat.

 13. Bilgisayarı kapat.

 14. Tezgahın stop tuşuna bas.

2.2.Bakım

 1. Çalışma bittikten sonra tablayı ve iş milinin temizliğini yap.

 2. İş milini ve rayları yağla.

 3. Tezgahın günlük temizliğini yap.