Doküman No
TBMYO.TL.0075
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1.Sorumlular

 

2 Uygulama

 1. Numune alma işleminde aynı sınıf ve tipte olan anma çaplı ve bir seferde muayeneye sunulan beton çelik çubukları bir parti sayılır.

 2. Her partiden çekme deneyi için, her çaptan ayrı ayrı olmak üzere en az 2 numune alınır.

 3. Parti büyüklüğüne göre numune takımı partideki çelik çubuklar arasından gelişi güzel ayrılır. TS 708 Çizelge 5’de “Çekme Deneyi” sütununda gösterilen adet kadar numune sayısına ulaşana kadar numune ayrımı sürdürülüp numune takımı oluşturulur.

 

Çizelge-5 Çelik Çubuklarda Partiden Alınacak Numune Sayıları ve Kabul Edilebilir Kusurlu Sayıları

 

 

Partideki miktar (Ton)

Alınacak Numune Sayısı (Adet)

Yapılacak Muayeneler

Yapılacak Deneyler

Kabul Edilebilir Kusurlu  Sayıları

   Toplam Kusurlu Sayısı     

Gözle Mua.

Boyut Mua.

Kütle Mua.

Çekme Deneyi

Eğme Deneyi

İleri geri Eğme Deneyi

Kimyasal Analiz Deneyi

Muayene

Çekme

Eğme

İleri Geri Eğme

Kimya

50 tona kadar

4

4

2

2

2

1

1

1

1

-

-

-

-

1

51-100

6

6

3

3

4

1

1

2

1

-

-

-

-

1

101-200

10

10

5

5

6

2

2

3

1

1

-

-

-

2

201-500

15

15

7

7

11

2

2

4

1

2

1

1

1

6

500’den fazla

20

20

10

10

14

3

3

5

1

3

1

1

1

7

 

 

 1. Demir makas yardımı ile her çap için en az 2 numune olmak üzere gerekli sayıda ve 100 cm uzunluğunda numune kesilir. Kesilen numunelere numune tanıtım kartı bağlanır.

 2. Numuneler ayırt edilmelerini sağlamak amacı ile ayrı ayrı etiketlenir. Bu etikette firma adı, sınıf, tipi, anma çapı, bağdaki kangaldaki veya ambalajdaki çubuk yaklaşık kütlesi belirtilmiş olmalıdır.

 3. Numuneler kaybolmayacak ve hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilerek, laboratuvara getirilmelidir.

 4. Müşteri şahit numune isterse, Madde-2’de belirtilen miktarda şahit numune hazırlanır ve müşteriye teslim edilir.

 5. Alınan numuneler ile ilgili olarak Şantiyede Beton Çelik Çubuk Numune Alma Tutanağı tanzim edilir ve ilgililerince imza edilir.

 6. Alınan numuneler laboratuvardaki numune muhafazasından sorumlu kişiye teslim edilir.

 

2.1. İlgili dokümanlar

 1. Beton Çelik Çekme Deneyi Raporu                                                        Doküman No: F 0 610214
 2. Beton Çelik Çubuk Numune Alma Tutanağı                                           Doküman No: F 0 610215