Doküman No
TBMYO.TL.0062
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Sorumlular

 

2. Uygulama

 

2.1. Sabah Temizliği

  1. Numunelerin kalıplardan çıkarıldığı ve kalıpların temizlendiği bölgede yerlerin temizliği
  2. Deney cihazlarının temizliği( Termometre, Çelik Cetvelve Slamp Hunisi)
  3. Laboratuvar içinin havalandırılması

 

2.2. Öğle Temizliği 

Aşırı döküntü durumunda bunların dışarı atılması

 

2.3. Akşam Temizliği

Tüm çalışmalar tamamlandıktan cihazların ve çevrenin genel temizliği numunelerin  kalıplardan çıkarıldığı ve kalıpların temizlendiği  bölgede   temizlikten laboratuvar teknisyenleri, laboratuvarın tüm genel temizliğinden laboratuvar yardımcı elemanı sorumludur.