Döküman No
TBMYO.TL.0081
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

İlgili Standart(lar) : TS EN 12390-2, TS 3351

1. Amaç ve Kapsam

Bu talimat, taze betondan alınan deney numunelerinin laboratuvara naklini kapsar.

2. İşlemler

  1. Şantiyede bekletilen numunelerin kalıplarının laboratuvarda sökülmesi daha uygundur.
  2. Deney numuneleri, kalıp içerisinde, 16 saatten az, 3 günden daha fazla olmamak üzere, yeterli sertliğe ulaşıncaya kadar, şoktan, titreşimden ve kurumadan korunarak,  20±2°C (veya sıcak iklimlerde 25±2°C) sıcaklıktaki ortamda tutulmalıdır.  
  3. Bu amaçla nakliye işleminin tüm aşamalarında sıcaklıktan sapmayı ve rutubet kaybını önlemek üzere gerekli önlemler alınır. Bu önlemlere örnek olarak, sertleşmiş deney numunelerinin ıslak kum veya ıslak talaş içerisinde saklanması veya içerisinde su bulunan, sızdırmaz plâstik kap içerisine konulması gösterilebilir.
  4. Deney numuneleri örselenmeden ve sarsıntıya maruz bırakılmadan laboratuvara nakledilir.