Doküman No
TBMYO.TL.0081
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

2.Uygulama

  1. Şantiyede bekletilen numunelerin kalıplarının laboratuvarda sökülmesi daha uygundur.
  2. Deney numuneleri, kalıp içerisinde, 16 saatten az, 3 günden daha fazla olmamak üzere, yeterli sertliğe ulaşıncaya kadar, şoktan, titreşimden ve kurumadan korunarak,  20±2°C (veya sıcak iklimlerde 25±2°C) sıcaklıktaki ortamda tutulmalıdır.  
  3. Bu amaçla nakliye işleminin tüm aşamalarında sıcaklıktan sapmayı ve rutubet kaybını önlemek üzere gerekli önlemler alınır. Bu önlemlere örnek olarak, sertleşmiş deney numunelerinin ıslak kum veya ıslak talaş içerisinde saklanması veya içerisinde su bulunan, sızdırmaz plâstik kap içerisine konulması gösterilebilir.
  4. Deney numuneleri örselenmeden ve sarsıntıya maruz bırakılmadan laboratuvara nakledilir.