Döküman No
TBMYO.TL.0068
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür
  1. KULLANMA TALİMATI
  • ZAMAN ZAMAN GÖNYEYİ KURU BİR BEZLE SİLMEK SURETİYLE TEMİZLİĞİNİ YAPINIZ.
  • ÇELİK GÖNYEYİ DENEY İŞLEMLERİNDEN BAŞKA İŞLERDE KULLANMAYINIZ.
  • GÖNYEYİ İŞİNİZ BİTİNCE TAKIM PANOSUNDAKİ YERİNE ASINIZ.
  • KALİBRASYON TARİHİNİ TAKİP EDİNİZ VE KALİBRASYON YAPILMASI GEREKEN TARİHTEN ÖNCE KALİBRASYON İŞLEMLERİ İÇİN GEREKENİ YAPINIZ.
  1. CİHAZIN PERİYODİK BAKIMI
  • ÇELİK GÖNYEYİ İŞİNİZ BİTİNCE NEMLİ BİR BEZLE SİLİNİZ.
  • PASLANMAMASI İÇİN İYİCE KURULAYINIZ.