Döküman No
TBMYO.TL.0089
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı: Kimya Teknolojisi Laboratuvarı Sorumlu :Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ                     

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

 Etüv’ün kapağını açınız.

2

 Steril olacak yada kurutulacak malzemeleri etüv’ün içine yerleştiriniz.

3

 Kurutulacak malzemenin çok ıslak olmamasına dikkat ediniz.

4

 Eğer kurutulacak malzeme çok ıslak ise bir süre oda sıcaklığında kurutunuz. Sonra Etüve yerleştiriiz.

5

 Sterilizatör kapağını kapatınız.

6

 Etüv cihazının açma düğmesini açınız.

7

 Sterilizatör ısı ayar düğmesini 105 C’ye ayarlanmış olarak çalıştırınız.

8

 İçerisindeki malzemenin durumuna göre uygun sürede etüvü çalıştırınız. (Genellikle kurutma işlemi için 1 saat, nem alma işlemi için 5 saat yeterli gelmektedir.)

9

 Etüv çalışırken sıcaklık değerleriyle oynamayınız.

10

 İşlemler bitince etüvü güç düğmesinden kapatınız ve soğumaya bırakınız.

11

 İçerisindeki malzemeleri alınız ve etüvün kapağını kapatınız.

12

 

13