Doküman No
TBMYO.TL.0120
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

  1. Fiş takılmadan önce bıçağın temizliği yapılmalıdır.
  2. Bıçağın keskinliği kontrol edilmelidir.
  3. Kesim uygulaması sonunda iplik, kumaş ve döküntü temizliği yapılmalıdır.