Doküman No
TBMYO.TL.0094
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın üreticisi tarafından kullanıcılar için özel bir bakım işlemi önerilmemiştir.
  2. Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.
  3. Cihaz kullanıldıktan sonra prizden çıkarılmalı, temizlenmelidir.
  4. Kalibrasyon sonucunda uygun sonuç vermeyen cihazlar onarımları yapılmak üzere ilgili teknik servise gönderilir.