Döküman No
TBMYO.TL.0047
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Mekatronik Laboratuvarı  II                                   Sorumlu : Öğr. Gör. Ramazan ÖTÜ

  1. Yetkilinin izni olmadan makineyi çalıştırmayınız.
  2. Makine çevresini iyice kontrol ediniz.
  3. Makineyi çalıştırmadan önce depo altındaki su vanasını açınız,
  4. Suyu boşaltınız.
  5. Makine çevresini kontrol ettikten sonra şalteri açıp çalıştırınız.
  6. Basınç ayarı 6 atmosfere ayarlayınız.
  7. Makinenin dönen kısımlarını elinizle durdurmaya çalışmayınız.
  8. Çalışan makineyi durdurmadan ayarlama, tamir etme ve temizlik işini yapmayınız.
  9. İşiniz bittikten sonra makineyi kapatınız.