Doküman No
TBMYO.TL.0047
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Gör. Ramazan ÖTÜKEN sorumludur.

2.Uygulama

  1. Yetkilinin izni olmadan makineyi çalıştırmayınız.
  2. Makine çevresini iyice kontrol ediniz.
  3. Makineyi çalıştırmadan önce depo altındaki su vanasını açınız,
  4. Suyu boşaltınız.
  5. Makine çevresini kontrol ettikten sonra şalteri açıp çalıştırınız.
  6. Basınç ayarı 6 atmosfere ayarlayınız.
  7. Makinenin dönen kısımlarını elinizle durdurmaya çalışmayınız.
  8. Çalışan makineyi durdurmadan ayarlama, tamir etme ve temizlik işini yapmayınız.
  9. İşiniz bittikten sonra makineyi kapatınız.